Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia ZawodowegoCENTRUM KSZTA£CENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
od 01.09.2019 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 ul. Generała J.Hallera 6

41-709 Ruda Śląska

tel. (032) 248-73-80 

http://www.ckprsl.pl/

 


CKPiDZ prowadzi m.in. warsztaty praktycznej nauki zawodu
oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Czytaj więcej

Czytaj całość…
 

© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej