Centrum Kształcenia UstawicznegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 ul. Orzegowska 25

41-704 Ruda Śląska

tel. (032) 248-15-75

http://www.cku-rudaslaska.edu.pl  

 

Oferta kształcenia na rok szkolny 2019 / 2020 

Placówka kształci dorosłych w systemie  dziennym, wieczorowym i zaocznym w następujących typach szkół i zawodach:

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  (7 i 8 klasa  - w systemie dziennym)

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  (w systemie wieczorowym i zaocznym)
  - 3- letnie po gimnazjum
  - 4 -letnie po 8 -letniej szkole podstawowej
  -po zasadniczej szkole zawodowej - nauka trwa 2 lata


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 • Szkoła Policealna  dla Dorosłych,
  w systemie  zaocznym

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 1,5 roku
 • technik usług kosmetycznych - 2 lata
 • technik administracji – 2 lata
 • opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata
 • opiekun medyczny – 1 rok
 • opiekun osoby starszej - 2 lata
 • opiekunka środowiskowa – 1 rok
 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

Praktyki zawodowe może zapewnić szkoła !

Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej szkoły.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują:

 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego – który prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa  zawodowego dla młodzieży rudzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy CKU. Specjaliści ODZ pomagają uczniom, słuchaczom  w poznaniu   i wykorzystaniu własnego potencjału osobowościowego, edukacyjnego  i zawodowego do planowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. Szczegółowe informacje na temat ośrodka znajdują się na stronie internetowej: 
 • www.cku-rudaslaska.edu.pl/odz/

 

 • Firma Symulacyjna „MOST” – firma ćwiczeniowa zajmująca się kształceniem pracowników administracyjno – biurowych w warunkach najbardziej zbliżonych  do rzeczywistości, posiadająca działy: handlowy, księgowy, osobowy  oraz sekretariat. Firma organizuje również bezpłatne kursy np. „Sam prowadzę własną firmę”, „Minii – specjalista ds. kadr i płac (Program Symfonia),  „Obsługa kasy fiskalnej” i inne, o których można dowiedzieć się bezpośrednio  w firmie lub na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 

© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej