Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia CKU

Profile

Dnia 1 września 2001 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 670/LXI/2001 powołała Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25.

  ROK 2002

Dnia 29 grudnia 2002 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 953/LII/2002 powołała Policealne Studium Zawodowe, które stało się integralną częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecna nazwa : Szkoła Policealna nr 7.

 


 

Od listopada 2003 r.w CKU działa Firma Symulacyjna „MOST” Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze i funkcjonuje na polskim rynku firm symulacyjnych. Umożliwia to nawiązywanie współpracy z innymi firmami symulacyjnymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, zrzeszonymi w Europejskiej Centrali Firm Symulacyjnych „EUROPEN” (Essen, Niemcy). Firma Symulacyjna jest ośrodkiem kształcenia przyszłych pracowników biurowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Nazwa firmy symulacyjnej wskazuje, że jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje, zadania, działania, prace, czynności są identyczne z pracami prawdziwej firmy z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy. Firma Symulacyjna „MOST”, funkcjonuje jako hurtownia obuwia, dzięki nawiązaniu współpracy z autentyczną hurtownią obuwia „WISHOT” Polska Sp. z o.o. z Będzina. Przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia i kursy oraz organizowane są praktyki zawodowe dla uczniów o kierunku technik ekonomista i technik handlowiec.


ROK 2004
CKU - samodzielna jednostka

Dnia 1 listopada 2004 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą numer 427/XXII/2004 wyłączyła Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych. Od tego dnia Centrum Kształcenia Ustawicznego jest samodzielną jednostką budżetową.


 • ROK 2006 - 2009
  program GRUNDTVING LEARNING PARTNERSHIP "SMS"

W okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego uczestniczyło w Programie Grundtvig Learning Partnership ”SMS – Get the message Specific Marketing Strategis” (”Masz nową wiadomość - SMS - Specyficzne Strategie Marketingowe”) w ramach Projektu Unijnego SOCRATES. Praca w Programie „Grundtvig Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) umożliwiło współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej.
Grupa partnerska składała się z 7 partnerów: 2 z Wielkiej Brytanii (Bristol i Manchester), 2 z Niemiec(Vaterstetten i Zittau) , 1 z Grecji (Ateny), 1 z Belgii (Ieper) oraz 1 z Polski (Ruda Śląska – CKU).
W czasie realizacji projektu wymieniano doświadczenia w zakresie różnorodnych strategii marketingowych i rekrutacji stosowanych przez instytucje kształcenia dorosłych w celu włączenia do grona słuchaczy osób, dla których kontynuacja edukacji jest szansą na poprawę sytuacji życiowej.
W wyjazdowych konferencjach uczestniczyli pracownicy, słuchacze instytucji partnerskich oraz przedstawiciele partnerów stowarzyszonych, a upowszechnianie rezultatów tych spotkań odbywało się na wiele sposobów i przybrało zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokrajowy.
W trakcie realizacji projektu opracowano broszurę zatytułowaną „Podróż słuchacza”. Publikacja stała się uzupełnieniem głównego tematu projektu – strategii marketingowych.


ROK 2008
OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dnia 1 września 2008 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Ośrodek wyposażony jest w gabinety do konsultacji indywidualnych, salę do zajęć grupowych (warsztatowych) z młodzieżą, wyposażoną w stanowiska komputerowe oraz biblioteczkę. Oferta ODZ skierowana jest do słuchaczy Centrum, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rudzkich szkół, ich rodziców, a także do wszystkich osób, które chcą skorzystać z pomocy specjalistów Ośrodka.


LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2008 - 2015

CKU uczestniczy w realizacji „Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 – 2015”. W ramach tej strategii realizowane są następujące projekty:

 • >> projekt o nazwie „Doradztwo Zawodowe w Rudzie Śląskiej” - realizowany przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego,
 • >> projekt o nazwie „Przedsiębiorczy nastolatek” – realizowany przez Firmę Symulacyjną „MOST"

ROK 2011
AKREDYTACJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dnia 4 kwietnia 2011 r., decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty CKU otrzymało akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – „Praktyka zawodowa w Firmie Symulacyjnej MOST Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
Placówka, której przyznano akredytację, zapewnia swoim klientom:

 • >> korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 • >> zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,
 • >> otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę.

Centrum Kształcenia Ustawicznego współpracuje z następującymi instytucjami rudzkimi:

 • >> Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,
 • >> Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,
 • >> Miejska Biblioteka Publiczna,
 • >> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • >> Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej,
 • >> Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 • >> Powiatowy Urząd Pracy,

Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz instytucją szkoleniową. Jest uczestnikiem programu partnerskiego „Otwarta szkoła” utworzonego przez Microsoft i Telekomunikację Polską.